Hỗ trợ khách hàng

Hình thức thanh toán:

Thanh toán tiền mặt:

Người thụ hưởng: Công ty TNHH Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn di sản Tiến sĩ Việt Nam.

Trụ sở:  Xóm Tiềng, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Thanh toán chuyển khoản:

Người thụ hưởng: Công ty TNHH Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn di sản Tiến sĩ Việt Nam.

Số tài khoản 45510000431827 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hòa Bình.

Hoặc số tài khoản 3010201000909 tại ngân hàng NN và PTNT CN. Huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Cây Việt Nam © 2017