Liên hệ

Mọi thông tin xin liên hệ:

CÔNG VIÊN DI SẢN CÁC NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM
Trụ sở chính: Xóm Tiềng, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 02183 846 648
E-mail: heritisttour@gmail.com

Mã số thuế: 5400275255
Hotline: 0915 861 110  or 0941 124 169

Cây Việt Nam © 2017